ஐபோன் LCD திரைகள்

 • Iphone 11 Pro LCD screen assembly replacement wholesale

  ஐபோன் 11 ப்ரோ எல்சிடி ஸ்கிரீன் அசெம்பிளி மாற்று மொத்த விற்பனை

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone 11 Pro Max LCD screen replacement wholesale

  Iphone 11 Pro Max LCD திரை மாற்று மொத்த விற்பனை

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone 12 Pro LCD screen replacement aftermarket wholesale

  ஐபோன் 12 ப்ரோ எல்சிடி திரை மாற்று சந்தைக்குப் பிறகு மொத்த விற்பனை

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone X LCD screen replacement

  ஐபோன் X LCD திரை மாற்று

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone Xr LCD screen wholesale replacement

  ஐபோன் Xr LCD திரை மொத்த மாற்று

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone Xs LCD screen wholesale replacement

  ஐபோன் Xs LCD திரை மொத்த மாற்று

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone Xs Max LCD screen assembly replacement

  ஐபோன் எக்ஸ்எஸ் மேக்ஸ் எல்சிடி ஸ்கிரீன் அசெம்பிளி மாற்றுதல்

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை

 • Iphone 11 LCD screen assembly replacement

  ஐபோன் 11 எல்சிடி ஸ்கிரீன் அசெம்பிளி மாற்றுதல்

  * முதன்மை வண்ண டிஸ்பாலி திரை

  * வலுவான வெளிச்சத்தில் தெளிவான பார்வை

  * தொடுதல் முன்பு போல் உணர்திறன் மற்றும் மென்மையானது

  * நானோ-கோல்டு நீர்ப்புகா கவர்

  * உயர் நிலை பிரகாசம் (720±50 cd/m²)

  * பரந்த வண்ண வரம்பு (CIE1976≧115%)

  * 140° அசல் படம், நிறம் மாற்றம் இல்லை